DIRECT CONTACT? BEL: 030 204 10 00
MENU

De impact van de coronacrisis op de letselschadebehandeling  

Scroll

De coronacrisis lijkt voor de korte termijn voorbij. Of dat definitief zo is moet nog blijken, dat er lange termijn effecten zullen zijn is zeker.

“Ik vind dat je de ogen niet kunt sluiten voor het feit dat deze coronacrisis ook op mentaal gebied zijn sporen nalaat!”

Bovenstaande quote komt uit de column van onze directeur Francie Peters in SCHADE magazine, ruim anderhalf jaar geleden. Helaas nog altijd actueel.

Wat kunnen we leren van de coronacrisis als het gaat om letselschadezaken? In dit blog geven we je twee tips over hoe je er voor kunt zorgen dat jouw letselschade toch zo goed mogelijk blijft verlopen.

  1. Schakel zo kort mogelijk na een traumatische gebeurtenis de juiste professionals in

Als er coronamaatregelen gelden kan dit er toe leiden dat de zorg minder toegankelijk is of dat je zelf aarzeling voelt om een bezoek te brengen aan artsen of therapeuten. Het gevolg hiervan kan zijn dat klachten langer aanhouden of dat er langer dan normaal onduidelijkheid is over de aard van de klachten.

Zorgprofessionals hebben in een coronacrisis wel iets anders aan hun hoofd dan administratieve taken, dus voor het opvragen van medische informatie gelden vaak langere wachttijden. Helemaal wanneer een betrokkene fors letsel oploopt en meerdere professionals bij de zaak zijn betrokken, kan dit er voor zorgen dat jouw letselschade vertraging oploopt.

Een mooi middel om kort na een traumatische gebeurtenis een helder plan van aanpak en de inzet van de juiste professionals te hebben is de carrouselintake.

De carrouselintake is een combinatie van gesprekken tussen het slachtoffer en verschillende experts en een lichamelijk onderzoek. De betrokken experts zijn:

  • Een medisch adviseur
  • Een arbeidsdeskundige
  • Een herstelcoach en/of
  • Een rekenaar (als het gaat om een ZZP-er)

Het doel van de intake is om zo snel mogelijk een eerste indruk van het letsel te krijgen op al deze vakgebieden, zodat zo snel mogelijk vastgesteld kan worden wat er nu het beste kan gebeuren. Uiteraard worden in dit advies de wensen en behoeften van betrokkene meegenomen.

Omdat De Bureaus alle verschillende disciplines tot haar beschikking heeft, kan vrijwel altijd  op korte termijn een intake gepland worden. Dit voorkomt dat je met verschillende bedrijven moet schakelen en te maken krijgt met lange wachttijden.

  • Denk in mogelijkheden

Het voordeel van een crisis is vaak dat er voor veel problemen creatieve oplossingen worden bedacht. Daar doen wij nu ook bij de Bureaus ons voordeel mee.

Videobellen

Als het niet mogelijk is om elkaar fysiek te ontmoeten, is videobellen een heel goed alternatief gebleken, ook voor een carrouselintake.

Als alle partijen zich hier goed bij voelen dan is dit een mooie optie die ervoor zorgt dat het letselschade traject niet stil ligt. Soms is videobellen voor betrokkenen met ernstig letsel zelfs prettiger dan een fysiek overleg omdat het gesprek gewoon vanuit huis gevoerd kan worden en je dan geen mensen hoeft te ontvangen.

Bij De Bureaus geloven wij altijd dat per situatie bekeken moet worden wat in het belang van de betrokkene is. Soms is het bijvoorbeeld van groot belang dat een medisch adviseur de betrokkene wel fysiek onderzoekt. Die mogelijkheid is er bij De Bureaus dan ook gewoon, ook in tijden van speciale maatregelen. Desnoods met beschermende kleding kan de betrokkene lichamelijk worden onderzocht om te voorkomen dat het letselschadetraject onnodig vertraging oploopt.

Berekeningen

  • Wat is het effect van een uitgestelde operatie op de hoogte van jouw letselschade?;
  • Hoe verdisconteer je gemiste inkomsten door de coronacrisis (bijvoorbeeld als je kapper, horecamedewerker of masseur bent) met de gemiste inkomsten door het ongeval?;
  • Wat doe je als je zelfstandig ondernemer bent, door klachten na een ongeluk niet kan werken, daarna vanwege een dergelijke crisis extra inkomsten mist en door deze samenloop failliet gaat?

Dat zijn nieuwe ingewikkelde discussies waarbij vaak diverse scenario’s moeten worden uitgerekend. Ook al hebben we niet eerder met de specifieke situatie van een pandemie te maken gehad, onze rekenkundig experts zijn gepokt en gemazeld in het uitwerken van dergelijke scenario’s en zijn in staat om een rekenkundig antwoord op bovenstaande vragen te geven. Met behulp van ons RekenProgramma voorzien wij je van een goede letselschadeberekening of een bedrijfseconomische analyse die rekening houdt met alle aangedragen facetten.

Contact

Wij geloven in maatoplossingen en herstelgerichte ondersteuning voor iedere betrokkene van letselschade. Wij werken actief aan een letselschadewereld waarin ieder slachtoffer vanaf het begin van het letselschadeproces keuzes heeft ook in tijden van crisis.

Wil je met ons sparren over de mogelijkheden die wij bieden?

We zijn te bereiken via 030-2041000 en denken graag met je mee.

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs •