DIRECT CONTACT? BEL: 030 204 10 00
MENU

Design thinking: een trainingsmiddag met de rekenkundigen

Scroll

Vorige week woensdag kwamen alle rekenkundigen op een initiatief van collega’s Maaike en Erik-Jan en onder begeleiding van trainer en facilitator Jasmina Muminovic op een mooie locatie in Zaltbommel bij elkaar. Het doel was een introductie en een eerste toepassing van design thinking. Dit is een iteratief proces, waarbij in een aantal fasen problemen opnieuw worden gedefinieerd, waardoor nieuwe inzichten ontstaan en alternatieve oplossingen kunnen worden gevonden.

Fundamenteel bij design thinking is de empathische aanpak. Nou, dat was even flink schakelen voor de aanwezige ‘bètablokkers’ (lees: rekenkundigen), die normaliter in hun dagelijkse werkzaamheden rationeel en logisch te werk gaan. Maar wat blijkt: ook rekenkundigen hebben menselijke trekken! In de aftrap van de cursus kwamen zelfs onderwerpen zoals kwetsbaarheid en wederzijds begrip onder de aandacht.

Na de introductie van de werkwijze door de trainer, gingen de rekenkundigen voortvarend aan de slag. In twee teams werden aan de hand van de fasen van Design thinking oplossingen bedacht om vanuit de pijler Analyse & Rekenen beter in te kunnen spelen op de behoefte van de klant, met als parallelle doelstelling het verkorten van de doorlooptijd van de rapportages. In twee interactieve presentaties van de teams werden ‘prototypes’ (lees: oplossingen) toegelicht en besproken. Overeenkomstig in beide resultaten was een beknoptere en samenvattende rapportage met veel aandacht voor de opdrachtgevers in het voor- en natraject van het rapportageproces, waarbij de klant ook tussentijds meermaals preventief werd geïnformeerd over de status van de voortgang. Na afloop van de middag was iedereen het erover eens dat het goed was om eens een keer op een afstand en met behulp van deze alternatieve methodiek te kijken naar ons dagelijks werk en de probleemstellingen. Onze prototypes verdienen een verdere uitwerking als vervolg.

Kortom: design thinking smaakt naar meer!

Verslag van de aanwezige rekenkundige Paul van Vlaanderen

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs •