DIRECT CONTACT? BEL: 030 204 10 00
MENU
Herstelversnellers - Carrouselintakes

Deze multidisciplinaire intake wordt ingezet in een zo vroeg mogelijk stadium na het letselschadeongeval en is bedoeld om te bezien of een interventie gedaan moet worden om het letselschadeproces te versnellen. Drie verschillende professionals bespreken het letsel met betrokkene en met elkaar. Door de korte lijnen wordt er daarna heel snel advies uitgebracht.

Voor meer informatie over de diverse carrouselintakes van De Bureaus kun je ons protocol lezen. Hierin staat welke verschillende carrouselintakes er zijn, wie deze diensten kan inschakelen en wanneer, hoe er wordt gerapporteerd en welke kosten eraan zijn verbonden.

Scroll

“Wat je situatie ook is, de carrouselintake is een voortvarend begin van jouw herstelproces”

Carrouselintake

Tijdens de carrouselintake heb je drie gesprekken met diverse professionals en soms ook een lichamelijk onderzoek. 

Je hebt een gesprek met de volgende professionals:

  • Herstelarts: vraagt uit wat de impact van het ongeval is op jouw lijf en voert eventueel een lichamelijk onderzoek uit.
  • Arbeidsdeskundige: vraagt uit wat de impact van het ongeval is op jouw werk.
  • Herstelcoach: vraagt uit wat de impact van het ongeval is op jouw privéleven.

Na aanmelding van de opdracht wordt de eerste afspraak op korte termijn ingepland op ons kantoor in Utrecht.

Bekijk hier een voorbeeldrapportage van een carrouselintake.

Herstelversnellers •

Herstelversnellers •

Herstelversnellers •

Herstelversnellers •

Herstelversnellers •

Herstelversnellers •

Herstelversnellers •

Snel duidelijkheid in complexe
situaties

Meer info of contact opnemen? Een van onze professionals helpt je graag verder.

Telefoon 030 – 204 10 40
E-mail herstelversnellers@debureaus.nl

Carrouselintake ZZP:

Deze carrouselintake is speciaal ontwikkeld voor zelfstandig ondernemers die arbeidsongeschikt zijn geworden na een letselschadeongeval. In tegenstelling tot de standaardcarrouselintake, wordt in plaats van een herstelcoach een financieel deskundige ingezet. De financieel deskundige onderzoekt welke invloed van het ongeval heeft op de omzet en de winst van de onderneming en brengt het inkomensverlies globaal in kaart.

Je hebt een gesprek met de volgende professionals:

  • Herstelarts: vraagt uit wat de impact van het ongeval is op jouw gezondheid en voert eventueel een lichamelijk onderzoek uit.
  • Financieel deskundige: maakt een beoordeling van het maandelijks netto inkomensverlies
  • Arbeidsdeskundige: vraagt uit wat de impact van het ongeval is op jouw werk.

Na aanmelding van de opdracht en ontvangst van alle relevante stukken wordt de eerste afspraak op korte termijn ingepland op ons kantoor in Utrecht. 

Bekijk hier een voorbeeldrapportage van een carrouselintake.

de RekenHulp

De RekenHulp is een handige tool die elk jaar uitgebracht wordt door onze rekenkundig experts. Wil je een gratis exemplaar van de RekenHulp per post ontvangen? Via onderstaande button kan je de RekenHulp 2023 bestellen. Deze zal vanaf begin januari 2023 worden verzonden.

Verzuimcarrousel

De verzuimcarrousel is bedoeld om het ziekteverzuimtraject te verkorten. Door waar nodig eerder interventies op te zetten, helpen we werknemers sneller weer aan het werk.

De verzuimcarrousel loopt parallel aan het Poortwachtertraject, waarbij werkgever en werknemer zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen voor de re-integratie van de betreffende werknemer. Het is dan ook een ‘extra’ dienst die de werkgever aan de werknemer aanbiedt. In dit traject neemt de herstelarts geen taken van de bedrijfsarts over.

Van de verzuimcarrousel wordt een uitgebreid verslag gemaakt voor de werknemer. Het is aan de werknemer of hij deze rapportage wil delen met de werkgever. De werkgever ontvangt een zakelijke rapportage waarin binnen de geldende privacyrichtlijnen de inhoud van het gesprek wordt weergegeven. Mogelijk vraagt de werknemer op basis van de verzuimcarrousel aan de werkgever om een voorgesteld interventietraject te financieren.

Na aanmelding van de opdracht kan de eerste afspraak al binnen een week worden ingepland op ons kantoor in Utrecht.

Vitaliteitscarrousel

De vitaliteitscarrousel wordt ingezet door werkgevers. Deze carrousel wordt ingezet voor werknemers die behoefte hebben aan extra ondersteuning, bijvoorbeeld doordat ze te maken hebben gehad met een heftige gebeurtenis in hun privésituatie, of werknemers die dreigen uit te vallen. Preventief, dus.

De carrousel is bedoeld om werkgevers de mogelijkheid te geven hun werknemers te helpen, ook op medisch vlak, en ze op die manier een steun in de rug te geven als de werknemer het moeilijk heeft.

De volgende professionals kunnen worden ingezet:

Naar aanleiding van het gesprek zullen zoveel mogelijk concrete aanknopingspunten aan de werkgever worden aangereikt om de werknemer te helpen.

Thuis bij de bureaus • Thuis bij de Bureaus

Thuis bij de bureaus • Thuis bij de Bureaus

Thuis bij de bureaus • Thuis bij de Bureaus

Thuis bij de bureaus • Thuis bij de Bureaus

Thuis bij de bureaus • Thuis bij de Bureaus

Thuis bij de bureaus • Thuis bij de Bureaus

Thuis bij de bureaus • Thuis bij de Bureaus