DIRECT CONTACT? BEL: 030 204 10 00
MENU
Herstelversnellers - Jeugdprofessional

Kinderen zijn kwetsbaar. Wanneer er een heftig ongeval heeft plaatsgevonden, is het dan ook belangrijk dat zij de juiste begeleiding krijgen om de situatie goed te verwerken en het leven weer op te pakken.

Scroll

“Een jeugdprofessional laat een kind altijd kind zijn”

Aandacht voor het kind

Een jeugdprofessional begeleidt kinderen die zelf letselschade hebben opgelopen. Ook wanneer een gezinslid bij een ongeval betrokken is geweest, en dit letsel of overlijden heeft een negatieve impact heeft op het leven van een kind, kan begeleiding door een jeugdprofessional van meerwaarde zijn. Zodat de gebeurtenis zo min mogelijk doorwerkt in het verdere leven.

Herstelversnellers •

Herstelversnellers •

Herstelversnellers •

Herstelversnellers •

Herstelversnellers •

Herstelversnellers •

Herstelversnellers •

Inlevingsvermogen

Hoewel ieder traject anders is, richt de jeugdprofessional zich altijd op de specifieke hulpvraag van kinderen of ouders. De jeugdprofessional kan zich goed aanpassen aan de beleving van kinderen of jongeren en zorgt daarbij dat gesprekken altijd in een vertrouwde omgeving plaatsvinden. Zodat er daadwerkelijk naar boven komt waar behoefte aan is.

Zo verloopt het proces

Wanneer er een nieuwe opdracht binnenkomt, gaat de jeugdprofessional langs voor een intakegesprek met de ouders (wanneer deze in beeld zijn). Er wordt gekeken naar de gezinssamenstelling en de sociale situatie. De vervolggesprekken zijn met het kind zelf en/of de leiding van de school waar het kind les krijgt en/of de docent. Afhankelijk van de hulpvraag wordt afgestemd hoe vaak de gesprekken plaatsvinden.

Ontzorgen en zelfredzaam worden​

In het behandeltraject wordt altijd rekening gehouden met de basisbehoeften van kinderen. Een kind moet namelijk een kind kunnen zijn en zich veilig voelen. Wanneer nodig, regelt de jeugdprofessional een aantal praktische zaken voor het kind of het gezin, of wordt er een advies geformuleerd naar aanleiding van de specifieke situatie. Dit doen we om het gezin zo veel mogelijk te ontzorgen. Uiteindelijk is het doel dat kinderen, en ook het gezin waarin ze leven, weer zelfredzaam zijn.

Thuis bij de Bureaus • Thuis bij de Bureaus

Thuis bij de Bureaus • Thuis bij de Bureaus

Thuis bij de Bureaus • Thuis bij de Bureaus

Thuis bij de Bureaus • Thuis bij de Bureaus

Thuis bij de Bureaus • Thuis bij de Bureaus

Thuis bij de Bureaus • Thuis bij de Bureaus

Thuis bij de Bureaus • Thuis bij de Bureaus