DIRECT CONTACT? BEL: 030 204 10 00
MENU

Rendez vous D’expertise 2017

Scroll

Het Rendez Vous d’Expertise 2017 stond voor de Branche Personenschade in het teken van Permanente Educatie. U, als NIVRE-expert heeft veel moeite gedaan om in het register te kunnen worden ingeschreven. Het heeft u tijd, inspanning en geld gekost. Maar nu  u ingeschreven bent, kunt u met recht claimen dat u behoort tot de beste schade-experts van Nederland en daar mag u trots op zijn!

Kijken we naar de hoeveelheid moeite die het kost om NIVRE-expert te worden versus de moeite die het kost om NIVRE-expert te blijven, dan zult u met mij eens zijn dat daar wel wat verschil in zit. Er is een dusdanig aanbod in onze sector dat het mogelijk is om met louter aanwezig zijn op congressen, symposia etc. voldoende PE-punten te behalen.

Kijken we naar andere registers, dan zien we dat daar soms strengere eisen aan het PE-stelsel worden gesteld. Nu ben ik zelf ook in zo’n ander  register ingeschreven en wel het register van de vinologen. In 2011 heb ik voldaan aan alle vereisten en dat betekent dat ik over 4 jaar opnieuw examen moet doen wil ik ingeschreven blijven. En in alle eerlijkheid: daar zit ik eigenlijk niet op te wachten. Dat gaat mij namelijk weer tijd, geld en inspanning kosten terwijl ik eerder al bewezen heb dat ik aan de criteria voldoe. Tegelijkertijd moet ik, als ik eerlijk ben, ook toegeven dat mijn proefervaring weliswaar alleen maar toeneemt, maar dat dat niet in gelijke mate geldt voor mijn proefvaardigheid en theoretische kennis. Mogelijk ziet u causaal verband tussen die zaken, feit blijft dat ik steeds vaker denk ‘hoe zat dat ook al weer?’

Als u nu denkt ‘waar gaat dit verhaal naar toe?’ en ‘moeten wij straks ook herexamen doen?’, dan kan ik u geruststellen, dat is op dit moment niet aan de orde. Dat neemt niet weg dat de vraag wel actueel is hoe wij er als branche voor kunnen zorgen dat het permanente educatieprogramma zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van onze opdrachtgevers en van onszelf. Het Branchebestuur Personenschade nodigt u uitdrukkelijk uit om over dit onderwerp mee te discussiëren. Dat kan op allerlei manieren, maar de meest makkelijke manier is om één van de leden van het Branchebestuur aan te spreken en hen te voorzien van feedback over dit onderwerp. Samen met u kunnen wij er dan voor zorgen dat u niet alleen trots bent als u NIVRE-expert wordt, maar ook als u dat blijft!

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs •