DIRECT CONTACT? BEL: 030 204 10 00
MENU

Vijf voordelen van een carrouselintake

Scroll

De carrouselintake bij letselschade is één van de innovatieve oplossingen die de Bureaus in het leven heeft geroepen om betrokkenen bij ongevallen te helpen. Misschien kunnen de voordelen van een carrouselintake jou weer op de rit helpen.

Het slachtoffer voert een persoonlijk gesprek met drie experts. Vanuit hun eigen specialisme stellen zij vragen aan het slachtoffer en horen met eigen oren waar de problemen zitten.

Het doel van de carrouselintake is om in een zo vroeg mogelijk stadium te bepalen welke vorm van begeleiding het meest passend is voor het bereiken van een optimaal resultaat. Vaak treedt één van de experts naar de voorgrond in de behandeling en begeleiding van de slachtoffers, maar de overige experts blijven op de achtergrond aanwezig. Zij zijn al op de hoogte van de ins en outs van de casus en kunnen direct instappen wanneer nodig. Een win-win situatie voor alle betrokkenen. We zetten vijf voordelen onder elkaar.

  1. Door de carrouselintake voelt het slachtoffer zich gehoord

Het letselschadeproces neemt vaak een lange tijd in beslag. Door kort na het ongeval een carrouselintake in te plannen, voelt het slachtoffer zich gehoord. De carrouselintake zorgt ervoor dat de betrokkene op medisch, arbeidsdeskundig en persoonlijk vlak zijn of haar verhaal kan doen. Door dit verhaal te delen, ontstaat ruimte voor de juiste oplossing.

2. De carrouselintake verschuift de focus van proces naar persoon

Tijdens een carrouselintake komen de verschillende onderdelen waarin een slachtoffer kan worden geraakt (medisch, werk en privé) aan bod. Hierdoor schetsen we een realistisch beeld van het slachtoffer. De focus komt door de carrouselintake te liggen op de persoon en het herstel in plaats van op de financiële gevolgen van het letsel. Letselschade gaat tenslotte om mensen.

De impact van een ongeval met letsel is vaak enorm. Bij De Bureaus zijn we van mening dat het daarom ontzettend belangrijk is om het slachtoffer te zien en te horen (en daarmee echt centraal te stellen).

3.De carrouselintake vermindert de looptijd

Na een ongeval is vaak snel duidelijk of de impact op het leven van een slachtoffer beperkt blijft of groot is. Door de carrouselintake zo snel mogelijk na een ongeval in te plannen, kun je moeilijkheden opsporen vóór ze een langdurig, sluimerend probleem veroorzaken.

Alle betrokken partijen hebben baat bij een snelle afwikkeling met een goed resultaat.

Door de carrouselintake krijg je op alle vlakken in iemands leven een specialistisch advies. Met dit advies kan adequaat gehandeld worden waardoor een slachtoffer sneller de oude is.

4.Door de verminderde looptijd ook minder kosten

De juiste begeleiding, inzet van het slachtoffer doordat hij/zij zich gehoord voelt en sneller herstel zorgen voor een kortere looptijd van de letselschade. Ondanks dat de financiële gevolgen van de looptijd voor een slachtoffer van ondergeschikt belang zijn is de kostenbesparing voor andere betrokkenen (zoals de aansprakelijke verzekeraar of de werkgever) mooi meegenomen.

5. De carrouselintake voorkomt focus op de verkeerde discipline

We kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat in een vroeg stadium naar alle verschillende onderdelen van iemands letsel wordt gekeken. Deze onderdelen zijn:

  • Medisch
  • Arbeidsdeskundig
  • Persoonlijk

Drie verschillende disciplines, drie verschillende specialisten. Het komt bijna niet voor dat slechts op één van deze drie vlakken problemen ontstaan. In veruit de meeste gevallen is sprake van overlap in alle drie.

Speelt één van de drie de hoofdrol? Dan geven we hier de meeste aandacht aan. Door op tijd te erkennen dat er op de andere vlakken ook problemen kunnen ontstaan, kan hier later gemakkelijk op geanticipeerd worden.

Door de carrouselintake bepalen betrokkenen op welke discipline de focus mag worden gelegd. Zo wordt voor ieder slachtoffer de meest passende begeleiding gestart.

De voordelen van de carrouselintake nog één keer op een rij:

  1. Door de carrouselintake voelt het slachtoffer zich gehoord
  2. De carrouselintake verschuift de focus van proces naar persoon
  3. De carrouselintake vermindert de looptijd
  4. Door de verminderde looptijd ook minder kosten
  5. De carrouselintake voorkomt focus op de verkeerde discipline  

Via onze website plan je zelf gemakkelijk de carrouselintake in.

Voor een volledig beeld van de voordelen van een carrouselintake kun je ook deze video kijken:

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs •