DIRECT CONTACT? BEL: 030 204 10 00
MENU

Francie Peters neemt afscheid NIVRE

Scroll

Plaatsvervangend voorzitter Francie Peters legt na zes jaar bestuursfunctie neer

Het NIVRE heeft in oktober afscheid genomen van plaatsvervangend voorzitter Francie Peters die zes jaar een bestuursfunctie binnen het NIVRE heeft vervuld. Zij en voorzitter Klaas Brand zijn de enige bestuursleden uit het oude Stichtingsbestuur die in oktober 2021 zijn doorgestroomd naar het Stichtingsbestuur ‘nieuwe stijl’. En zij zijn dus ook de enige leden van het Stichtingsbestuur die de gehele transitie van oud naar nieuw in het kader van het visiedocument ‘Samen naar de Toekomst’ als bestuurslid hebben meegemaakt.

Het NIVRE kent een Stichtingsbestuur dat eindverantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Naar aanleiding van het visiedocument ‘Samen naar de Toekomst’ heeft er op 1 oktober 2021 een bestuurswijziging plaatsgevonden. Vanaf dat moment bestaat het Stichtingsbestuur niet meer uit louter vertegenwoordigers van werkgevers, maar zijn er ook twee vertegenwoordigers namens de branches en een vertegenwoordiger vanuit NIVRE Start aan toegevoegd. Francie en Klaas zijn destijds bewust als bestuurslid aangebleven om de continuïteit bij de uitwerking van het visiedocument te garanderen. Nu het nieuwe bestuur is ingewerkt is het tijd om plaats te maken voor vers bloed.

Vreemde eend in de bijt

Strikt genomen was Francie Peters binnen het NIVRE een beetje een vreemde eend in de bijt, want ze is zelf geen schade-expert geweest. Dat wil overigens niet zeggen dat ze geen verstand heeft van schadeverzekeringen, want al sinds 1993 werkt ze onafgebroken binnen deze tak van sport in verschillende rollen en functies.

Francie studeerde rechten en specialiseerde zich in Maritiem Recht aan de Universiteit van Southampton. Ze begon haar carrière in de verzekeringsbranche dan ook als schadebehandelaar van zee casco’s. Daarna kreeg ze als leidinggevende van een schadeafdeling te maken met grote AVB-schades, brandschades en motorvoertuigenschades. Na een uitstap naar Engeland en Amerika waar zij voor een Amerikaanse schadeverzekeraar leiding gaf aan een schade- en klantenserviceafdeling, werd ze in het jaar 2000 directeur van CED Mens, waar ze 13 jaar leiding gaf aan letselschade-experts, medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen. Sinds 2013 werkt ze als directeur en inmiddels ook mede-eigenaar bij de Bureaus, waar allerlei ondersteunende diensten voor letselscha de-experts worden aangeboden. Juist vanwege die achtergrond en kennis van verschillende branches was een bestuursfunctie binnen het NIVRE een logische stap.

Voordat Francie in 2019 bestuurslid werd van het Stichtingsbestuur maakte zij een aantal jaren deel uit van het Branchebestuur Personen schade. Toen Francie toetrad tot het Stichtingsbestuur kreeg zij veel positieve reacties uit die branche. “Men vond het fijn dat iemand met sterke roots in de personenschade het bestuur kwam versterken. Ook op het feit dat het Stichtingsbestuur niet meer louter uit mannen zou bestaan werd positief gereageerd.”

Hervorming van de bestuursconstructie

Wat Francie het interessantst vond aan haar bestuursperiode bij het NIVRE? “De hervorming van de bestuursconstructie. Ik vind het een voorrecht dat ik zowel binnen de oude als de nieuwe constructie actief heb mogen zijn. Dat was een heel interessante en in mijn ogen goede ontwikkeling. De beslissing om zaken te veranderen heeft vooral van het ‘oude’ bestuur moed gevergd. Niet iedereen is het met de plannen eens geweest en misschien ziet nog steeds niet iedereen het nut van dit veranderingsproces. Maar ik ben ervan overtuigd dat de koers die is ingezet ervoor gaat zorgen dat het NIVRE toekomst heeft. Zonder die koerswijziging had het NIVRE het naar mijn mening heel zwaar gekregen om zijn bestaansrecht te behouden.”

Actieve betrokkenheid van beide besturen

Het complete oude stichtingsbestuur – en dus ook Francie – was actief betrokken bij het plan ‘Samen naar de Toekomst’. “Toch vind ik dat veel credits daarvoor moeten gaan naar voorzitter Hans de Hoog. Niet alleen heeft hij het aangedurfd om een koersverandering op de agenda te zetten, maar hij heeft er ook voor gezorgd dat het oude Stichtingsbestuur zich als een team inhoudelijk met die plannen heeft bemoeid en zich ook als een team achter de plannen heeft geschaard. De sessies die uiteindelijk hebben geleid tot de speerpunten van het beleid waren verreweg het mooiste onderdeel van mijn bestuursperiode. Wat ik mooi vind om te zien is dat ook het nieuwe Stichtingsbestuur opereert als één team. Dat helpt enorm bij de verwezenlijking van de plannen.”

Vernieuwd tuchtrecht

Waar Francie nog meer trots op is? “Eigenlijk wel op alles wat ligt in het verlengde van die structuurverandering. Denk aan het feit dat het tuchtrecht nu op een andere manier georganiseerd is. Niets ten nadele van de oude manier, maar ik denk wel dat de nieuwe manier beter aansluit bij de veranderde behoeftes van het NIVRE en van de aangesloten experts. In dat kader vind ik het een goede zaak dat voortaan een NIVRE-expert betrokken is bij tuchtrechtuitspraken. Op die manier is geborgd dat de tuchtrechtuitspraken ook aansluiten bij de praktijk. Met name voor NIVRE-experts is dat een belangrijk gegeven.

Ook het claimen van de positie van marktautoriteit juich ik toe. Ik hoop dat er straks iemand namens het NIVRE bij Radar aan tafel mag plaatsnemen als er een personenschadekwestie speelt. De beeldvorming wordt nu bepaald door partijen in de markt die te weinig weerwoord krijgen. Specifiek Radar heeft naar mijn mening al vaak de plank misgeslagen. De letselschade-experts krijgen daardoor naar mijn mening ten onrechte een slechte reputatie. Daarom is het belangrijk dat er bij dat soort kwesties een inhoudsdeskundige aan tafel zit die van wanten weet.

En wie is er nou beter geëquipeerd dan de schade-expert die inhouds deskundige kennis heeft, om zaken uit te leggen en te duiden? Ik zie dat er in plaats van een inhoudsdeskundige vaak een algemene ver tegenwoordiger namens de schadeverzekeringsbranche wordt uitge nodigd, die uiteraard van tevoren goed is bijgepraat, maar die op het dossier zelf niet inhoudsdeskundig is. Dat vind ik jammer en juist op dat vlak zie ik een taak voor het NIVRE als marktautoriteit.”

Toekomst van het NIVRE

“En wat ik ook een goede zaak vind dat is dat NIVRE Start een prominente plek heeft gekregen met een vaste zetel in het Stichtingsbestuur. Een van de zorgen voor de toekomst van het NIVRE is immers dat er in sommige branches onvoldoende aanwas is van jonge professionals. Wil je dat probleem echt te lijf gaan, dan is het naar mijn mening van belang dat je die jonge professionals bij de mogelijke oplossing van dat probleem betrekt. Zij weten beter dan wie dan ook wat er voor nodig is om het vak van schade-expert aantrekkelijk te maken. Daarom is het goed dat jonge mensen een duidelijke invloed hebben op de besluitvorming binnen het NIVRE-bestuur.

Nogmaals, ik vind het heel bijzonder dat ik deze transformatie heb mogen meemaken en eraan heb mogen meewerken. Het is een echte mijlpaal voor het NIVRE. Een nieuw begin.

Feitelijk hebben we het met z’n allen aangedurfd om in de spiegel te kijken en ons af te vragen of de manier waarop we georganiseerd zijn nog steeds werkt. En vervolgens hadden we de moed om dat te veranderen.

De transitie is voor de toekomst van het NIVRE het allerbeste. Daar ben ik van overtuigd.”

Bron: www.nivre.nl

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs •