DIRECT CONTACT? BEL: 030 204 10 00
MENU
Herstelversnellers - Herstelarts

Van de duizenden mensen die jaarlijks een ongeluk krijgen, herstellen de meesten gelukkig vrij snel. Maar soms zijn er vragen die je niet met de behandelend arts of therapeut wil of kan bespreken. Soms worden de zorgen daardoor zo groot dat het een hobbel wordt in het herstelproces. Een eenmalig gesprek met een herstelarts kan dan uitkomst bieden. De herstelarts is een onafhankelijke arts die veel ervaring heeft met de specifieke medische aspecten van letsel na een ongeval. In een veilige omgeving kun je sparren met de herstelarts over jouw letsel en je krijgt tips om je herstel weer op de rit te krijgen. Vaak wordt door zo’n gesprek de hobbel die je in het herstelproces ervaart weggenomen en ben je sneller weer op de rit.

Scroll

“Met een herstelarts kun je in alle rust bespreken wat er allemaal speelt. De arts denkt actief met je mee, geeft advies en biedt je handvatten voor het vervolg van je herstel”

Wie kan de herstelarts inschakelen?

Herstelversnellers •

Herstelversnellers •

Herstelversnellers •

Herstelversnellers •

Herstelversnellers •

Herstelversnellers •

Herstelversnellers •

Een gesprek inplannen

Na inschakeling van een herstelarts wordt bij voorkeur een gesprek ingepland op het kantoor van De Bureaus in Utrecht. Indien je niet in staat bent om te reizen of wanneer er andere overwegende bezwaren zijn, kan het gesprek ook via een videobelgesprek plaatsvinden. Voor een gesprek wordt 60 minuten uitgetrokken, zodat er ruimschoots tijd is om jouw verhaal en klachten goed in kaart te brengen.

Soms zal ook de arbeidsdeskundige deelnemen aan dit gesprek (uiteraard alleen met toestemming). Door een dergelijk driehoekgesprek kan er vervolgens sneller worden geschakeld.

Onafhankelijke sparringpartner

De herstelarts fungeert als sparringpartner voor de betrokkene. Daardoor kunnen in alle rust de zorgen op lichamelijk en/of mentaal gebied worden besproken. De herstelarts kan uitleg geven over de medische achtergrond van de klachten en hersteltips bieden voor de betrokkene en de professionals die in dat herstel een rol van betekenis kunnen spelen.

De herstelarts velt geen oordeel, stelt geen diagnose, geeft geen prognose en geeft ook geen second opinion.  De herstelarts denkt wel met je mee, stelt je als dat kan gerust en geeft je tips hoe verder te gaan in jouw herstelproces.

Medische informatie

De herstelarts vraagt zelf geen medische informatie op. Wel kan beschikbare medische informatie van tevoren worden opgestuurd of meegenomen naar het gesprek. Wanneer het om een omvangrijke hoeveelheid medische informatie gaat, kan het zijn dat er extra kosten in rekening worden gebracht. Dan geeft de herstelarts daar van tevoren een opgave van.   

Lichamelijk onderzoek

Indien nodig en gewenst, verricht de herstelarts* een klein en gericht lichamelijk onderzoek. Van het gesprek met de herstelarts wordt in principe geen verslag opgesteld. Soms is het echter handig als er toch enige informatie wordt gegeven. Als betrokkene daar toestemming voor geeft, beantwoordt de herstelarts specifieke vragen die gesteld worden in het kader van het herstelproces. Hiervoor worden door de herstelarts extra kosten in rekening gebracht bij de aanvrager. 

*Herstelartsen zijn minimaal basisartsen en BIG-geregistreerd.

Thuis bij de Bureaus • Thuis bij de Bureaus

Thuis bij de Bureaus • Thuis bij de Bureaus

Thuis bij de Bureaus • Thuis bij de Bureaus

Thuis bij de Bureaus • Thuis bij de Bureaus

Thuis bij de Bureaus • Thuis bij de Bureaus

Thuis bij de Bureaus • Thuis bij de Bureaus

Thuis bij de Bureaus • Thuis bij de Bureaus