DIRECT CONTACT? BEL: 030 204 10 00
MENU
jeugdprofessional digitale intake

Start pilot digitale intake met jeugdprofessionals

Scroll

jeugdprofessional digitale intake

De inzet van jeugdprofessionals in letselschades is nog relatief nieuw. We zien een toenemende vraag van opdrachtgevers naar de inzet van jeugdprofessionals in hun zaken. Uit de zaken die in behandeling zijn bij onze jeugdprofessionals blijkt dat kinderen en jongeren zelf behoefte hebben om met een onafhankelijke derde in vertrouwen de gevolgen van het letsel op hun welzijn te bespreken. 

Iedereen heeft wel een zaak waarbij je het gevoel hebt iets (extra) te willen doen voor het kind of de jongere. Of een zaak waarin je je zorgen maakt over het welzijn, het herstel of de thuissituatie na een ongeval. Wat kun je in zo’n geval doen? 

Vanaf maandag 8 april 2024 start er een pilot met belangenbehartigers en verzekeraars waarin zij kinderen en jongeren kunnen aanmelden voor een digitale intake via Teams met één van onze jeugdprofessionals. Het gaat om kinderen en jongeren die, al dan niet indirect, betrokken zijn bij een letselschadetraject en het fijn vinden om hun verhaal te vertellen en aan te geven waar ze mee zitten en waar ze tegenaan lopen. Tijdens de intake zal er geluisterd worden en waar nodig worden doorgevraagd om hun hulpvraag helder te krijgen. 

Hoe meld ik een nieuwe zaak aan?

Een nieuwe zaak aanmelden kan via herstelversnellers@debureaus.nl.

Hoe werkt het als ik een dossier heb aangemeld voor een digitale intake?

Na aanmelding bij de Bureaus wordt er een Teams-meeting ingepland. Bij kinderen jonger dan 12 jaar wordt altijd overlegd met de ouder(s)/verzorger(s) of zij daarbij aanwezig zijn. Bij jongeren tussen de 12 en 16 wordt daarover overleg gevoerd met de ouder(s)/verzorger(s) en de jongere. Boven de 16 jaar vindt het gesprek in principe plaats met de jongere.

De opdrachtgever beschrijft in zijn opdrachtbrief in grote lijnen wat er is gebeurd. Het toesturen van een bezoekrapport is wenselijk. Het toesturen van meer (medische) informatie is niet nodig. De gesprekken duren ongeveer een uur. 

De jeugdprofessional stelt een korte rapportage op. Op de rapportages rust correctie- en blokkeringsrecht. Pas na goedkeuring wordt de rapportage gedeeld met de belangenbehartiger en/of verzekeraar. 

In de rapportage adviseert de jeugdprofessional: 

  1. Of opvolging met de jeugdprofessional via Teams wordt gewenst/wordt geadviseerd
  2. Of opvolging met de jeugdprofessional ‘live’ wordt gewenst/wordt geadviseerd
  3. Of er onderwijsproblemen spelen, waarvoor specifieke begeleiding vereist is
  4. Of er geen nader contact wordt gewenst/wordt geadviseerd

De intake vindt plaats tegen een fixed price tarief van € 350,– excl. BTW. 

Heb je vragen? Neem contact op met Monique, Joyce of Sophie!

Joyce van Ombergen – Jong

Sophie Ouwehand

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs • 

Meer blogs • Meer blogs • Meer blogs •